גלי בסודו עורכת |

מדריך אקורד למעסיקים – המלצות בזמן מלחמה

מדריך אקורד למעסיקים

ארגונים המעסיקים צוותים מעורבים של יהודים וערבים יוכלו להשתמש במדריך כדי להתמודד עם ביטויים של הקצנה וקונפליקט בזמן מלחמה.

המדריך נועד להרחיב את הידע של מנהלים ומנהלות ולהעניק להם כלים להתמודד עם אתגרים העולים בתפקוד של צוותים מגוונים וביחסים בין העובדות והעובדים מקבוצות שונות. בעיקר בין קבוצות של יהודים לקבוצות של ערבים ובייחוד בתקופות של הסלמה במצב הביטחון.

לקריאת המדריך

החרפה במערכות היחסים בין קבוצות יכולה להשפיע על חוסנם של צוותים מגוונים ועל היכולת של מנהלים ומנהלות לשמר יחסי עבודה שוויוניים, מכבדים וסובלניים. בתקופה זו מוטלת על המנהלים והמנהלות אחריות רבה ובכוחם לחזק את היתרונות של הצוותים המגוונים ולהביא לצמיחה מהמשבר.

גיוון חברתי המנוהל כהלכה, כולל עבודה משותפת ומפגש חיובי תדיר בין קבוצות. הוא מסייע להגדיל את תהליך ההתאוששות של הארגון, מטפח את הגמישות המחשבתית להכלת דעות שונות ומפתח רגשות חיוביים כלפי אנשים מקבוצות שונות.

המדריך מבוסס על מודל שפותח במכון אקורד, המאפשר למנהלים ולמנהלות להבין את דפוסי ההתנהגות בצוותים.
המודל מציע ארבעה דפוסי התנהגות: התנגשות (קונפליקט גלוי), התכנסות (קונפליקט סמוי), עמידה מהצד ושיתוף פעולה.

במדריך מתואר מדוע קורה כל דפוס ומה על המנהלים לעשות. הבנה של הדפוס, הגורמים לו ודרכי ההתמודדות, יסייעו למנהלים לפעול באופן מקצועי ולנהל את מערכות היחסים באופן מייטבי באופן שיתרום לאפקטיביות של הארגון.

נכתב על ידי: אקורד – פסיכלוגיה חברתית לשינוי חברתי והאוניבסריטה העברית בירושלים.

לקריאת המדריך

הצטרפו לרשימת המנויים שלנו

וקבלו מייל עם תכנים חדשים.

    תגובות

    כתבו תגובה